[ffb_section_0 unique_id=”hvb81k4″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22type%22%3A%22fg-container-medium%22%2C%22no-padding%22%3A%220%22%2C%22no-gutter%22%3A%220%22%2C%22gutter-size%22%3A%22%22%2C%22match-col%22%3A%220%22%2C%22force-fullwidth%22%3A%220%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%220-%7C-color%22%3A%7B%22color%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D%2C%22pd-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%2280%22%2C%22r%22%3A%2220%22%2C%22l%22%3A%2220%22%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-color%22%3A%22fg-text-dark%22%7D%7D%7D”][ffb_column_1 unique_id=”hvb81k5″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A0%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A12%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A0%2C%22is-bg-clipped%22%3A0%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%220%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%220%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%220%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][ffb_section-heading_2 unique_id=”qo2l8qs” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22repeated-lines%22%3A%7B%220-%7C-h2%22%3A%7B%22h2%22%3A%7B%22text-is-richtext%22%3A%220%22%7D%7D%2C%221-%7C-paragraph%22%3A%7B%22paragraph%22%3A%7B%22text-is-richtext%22%3A%220%22%7D%7D%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-color%22%3A%22%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen repeated-lines 0-|-h2 h2 text”]Jednoczymy tłumacząc[/ffb_param][ffb_param route=”o gen repeated-lines 1-|-paragraph paragraph text”]Społeczność graczy, developerów i influencerów.[/ffb_param][/ffb_section-heading_2][/ffb_column_1][/ffb_section_0][ffb_section_0 unique_id=”hvhoatj” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22type%22%3A%22fg-container-medium%22%2C%22no-padding%22%3A%220%22%2C%22no-gutter%22%3A%221%22%2C%22gutter-size%22%3A%22%22%2C%22match-col%22%3A%220%22%2C%22force-fullwidth%22%3A%220%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%220-%7C-color%22%3A%7B%22color%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D%2C%22pd-xs%22%3A%7B%22r%22%3A%2220%22%2C%22l%22%3A%2220%22%7D%7D%7D%7D”][ffb_column_1 unique_id=”hvbf87m” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A%226%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%226%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][ffb_image_2 unique_id=”hvbfk4a” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22img%22%3A%7B%22img%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A1667%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22https%3A%2F%2Fflatlabs.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F10%2Fonas1-2.jpg%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A450%2C%5C%22height%5C%22%3A450%7D%22%2C%22width%22%3A%22450%22%2C%22height%22%3A%22465%22%2C%22quality%22%3A%22100%22%2C%22fullwidth%22%3A%221%22%7D%2C%22blank%22%3A%22null%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22wow-animation%22%3A%7B%22type%22%3A%22fadeInUp%22%2C%22duration%22%3A%221%22%2C%22delay%22%3A%220.2%22%7D%7D%7D%7D”][/ffb_image_2][/ffb_column_1][ffb_column_1 unique_id=”hvbb5lk” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A%226%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%226%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][ffb_heading-1_2 unique_id=”hvbbf75″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22repeated-lines%22%3A%7B%220-%7C-header%22%3A%7B%22header%22%3A%7B%22a-t%22%3A%7B%22typography%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2224px%22%7D%7D%2C%22text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22style%22%3A%22heading-v1-Section%22%7D%7D%2C%221-%7C-sub-title%22%3A%7B%22sub-title%22%3A%7B%22a-t%22%3A%7B%22typography%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2214px%22%7D%7D%2C%22text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22subtitle-color%22%3A%22%5B1%5D%22%7D%7D%2C%222-%7C-paragraph%22%3A%7B%22paragraph%22%3A%7B%22a-t%22%3A%7B%22typography%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2215px%22%7D%7D%2C%22text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22style%22%3A%22%22%7D%7D%2C%223-%7C-paragraph%22%3A%7B%22paragraph%22%3A%7B%22text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22style%22%3A%22%22%7D%7D%7D%2C%22text-alignment%22%3A%22text-left%22%2C%22text-alignment-sm%22%3A%22%22%2C%22text-alignment-md%22%3A%22%22%2C%22text-alignment-lg%22%3A%22%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%220-%7C-color%22%3A%7B%22color%22%3A%7B%22bg-color%22%3A%22%23ffffff%22%7D%7D%7D%7D%2C%22pd-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%2240%22%2C%22r%22%3A%2240%22%2C%22b%22%3A%2240%22%2C%22l%22%3A%2240%22%7D%2C%22mg-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%220%22%2C%22b%22%3A%2230%22%7D%2C%22mg-md%22%3A%7B%22t%22%3A%2250%22%2C%22r%22%3A%22-40%22%2C%22b%22%3A%2280%22%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-color%22%3A%22%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen repeated-lines 0-|-header header text”]Na straży dobrej rozgrywki[/ffb_param][ffb_param route=”o gen repeated-lines 1-|-sub-title sub-title text”]FLATlabs to rozwinięcie tworzonego od 2017 roku portalu Polskie Skrypty, początkowo skupionego na tworzeniu spolszczeń do skryptów CMS, forów dyskusyjnych, czatów i dokumentacji.[/ffb_param][ffb_param route=”o gen repeated-lines 2-|-paragraph paragraph text”]Głównym zadaniem FLATlabs jest dostarczanie tłumaczeń gier, programów oraz artykułów dla ich twórców lub bezpośrednio do odbiorców. Skupiamy się w szczególności na grach znajdujących się w obrębie gatunku indie, czyli gier niezależnych, tworzonych przez małe studia o niewielkim budżecie.[/ffb_param][ffb_param route=”o gen repeated-lines 3-|-paragraph paragraph text”]Wszelkie powstające pod patronatem FLATlabs prace nie są gwarantem profesjonalnego i ścisłego przekładu z jednego języka na drugi, ale mają zapewnić odpowiedni poziom immersji co oryginały, a także być zrozumiałe dla odbiorcy. Dla nas tworzyć może każdy – uczeń liceum, student medycyny czy inżynier baz danych.[/ffb_param][/ffb_heading-1_2][/ffb_column_1][/ffb_section_0][ffb_section_0 unique_id=”qb7nvsf” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22type%22%3A%22fg-container-medium%22%2C%22no-padding%22%3A%220%22%2C%22no-gutter%22%3A%221%22%2C%22gutter-size%22%3A%22%22%2C%22match-col%22%3A%220%22%2C%22force-fullwidth%22%3A%220%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%220-%7C-color%22%3A%7B%22color%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D%2C%22pd-xs%22%3A%7B%22r%22%3A%2220%22%2C%22l%22%3A%2220%22%7D%7D%7D%7D”][ffb_column_1 unique_id=”qb7nvsg” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A%226%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][ffb_image_2 unique_id=”qb7nvsi” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22img%22%3A%7B%22img%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A1674%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22https%3A%2F%2Fflatlabs.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F10%2Fonas2.jpg%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A450%2C%5C%22height%5C%22%3A450%7D%22%2C%22width%22%3A%22465%22%2C%22height%22%3A%22465%22%2C%22quality%22%3A%22100%22%2C%22fullwidth%22%3A%221%22%7D%2C%22blank%22%3A%22null%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22wow-animation%22%3A%7B%22type%22%3A%22fadeInUp%22%2C%22duration%22%3A%221%22%2C%22delay%22%3A%220.2%22%7D%7D%7D%7D”][/ffb_image_2][/ffb_column_1][ffb_column_1 unique_id=”qb7nvsj” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A%226%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][ffb_heading-1_2 unique_id=”qb7nvsl” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22repeated-lines%22%3A%7B%220-%7C-header%22%3A%7B%22header%22%3A%7B%22a-t%22%3A%7B%22typography%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2224px%22%7D%7D%2C%22text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22style%22%3A%22heading-v1-Section%22%7D%7D%2C%221-%7C-sub-title%22%3A%7B%22sub-title%22%3A%7B%22a-t%22%3A%7B%22typography%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2215px%22%7D%7D%2C%22text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22subtitle-color%22%3A%22%5B1%5D%22%7D%7D%2C%222-%7C-paragraph%22%3A%7B%22paragraph%22%3A%7B%22a-t%22%3A%7B%22typography%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2215px%22%7D%7D%2C%22text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22style%22%3A%22%22%7D%7D%2C%223-%7C-paragraph%22%3A%7B%22paragraph%22%3A%7B%22text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22style%22%3A%22%22%7D%7D%7D%2C%22text-alignment%22%3A%22text-left%22%2C%22text-alignment-sm%22%3A%22%22%2C%22text-alignment-md%22%3A%22%22%2C%22text-alignment-lg%22%3A%22%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%220-%7C-color%22%3A%7B%22color%22%3A%7B%22bg-color%22%3A%22%23ffffff%22%7D%7D%7D%7D%2C%22pd-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%2240%22%2C%22r%22%3A%2240%22%2C%22b%22%3A%2240%22%2C%22l%22%3A%2240%22%7D%2C%22mg-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%220%22%2C%22b%22%3A%2230%22%7D%2C%22mg-md%22%3A%7B%22t%22%3A%2250%22%2C%22b%22%3A%2280%22%2C%22l%22%3A%22-40%22%7D%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen repeated-lines 0-|-header header text”]Na imię nam Legion[/ffb_param][ffb_param route=”o gen repeated-lines 1-|-sub-title sub-title text”]FLATlabs jest tylko jedną z usług należących do całej ich sieci, nazywanej przez nas Omentum. Każda odpowiada za inny aspekt „lokalizacyjnej” branży.[/ffb_param][ffb_param route=”o gen repeated-lines 2-|-paragraph paragraph text”]Poza FLATlabs funkcjonuje (albo funkcjonować będzie) kilka innych projektów połączonych nie tylko nazwą, ale i treścią czy docelowymi odbiorcami. FLATrepo, FLAThub czy FLATsub to tylko kilka przedsięwzięć, jakie zostaną uruchomione.[/ffb_param][ffb_param route=”o gen repeated-lines 3-|-paragraph paragraph text”]Zależy nam na utworzeniu społeczności której członków łączy granie, tworzenie gier, projektowanie modów oraz pisanie tekstów czy poradników. Całość ma na celu promocję nieoficjalnie wspieranych przez nas gier oraz promowanie osób tworzących treści na ich temat.[/ffb_param][/ffb_heading-1_2][/ffb_column_1][/ffb_section_0][ffb_section_0 unique_id=”hvi30qe” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22type%22%3A%22fg-container-medium%22%2C%22no-padding%22%3A%220%22%2C%22no-gutter%22%3A%221%22%2C%22gutter-size%22%3A%22%22%2C%22match-col%22%3A%220%22%2C%22force-fullwidth%22%3A%220%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%220-%7C-color%22%3A%7B%22color%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D%2C%22pd-xs%22%3A%7B%22r%22%3A%2220%22%2C%22l%22%3A%2220%22%7D%7D%7D%7D”][ffb_column_1 unique_id=”hvi30qf” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A%226%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%226%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][ffb_image_2 unique_id=”hvi30qg” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22img%22%3A%7B%22img%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A1678%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22https%3A%2F%2Fflatlabs.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F10%2Fonas3.jpg%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A450%2C%5C%22height%5C%22%3A450%7D%22%2C%22width%22%3A%22465%22%2C%22height%22%3A%22465%22%2C%22quality%22%3A%22100%22%2C%22fullwidth%22%3A%221%22%7D%2C%22blank%22%3A%22null%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22wow-animation%22%3A%7B%22type%22%3A%22fadeInUp%22%2C%22duration%22%3A%221%22%2C%22delay%22%3A%220.2%22%7D%7D%7D%7D”][/ffb_image_2][/ffb_column_1][ffb_column_1 unique_id=”hvi30qh” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A%226%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%226%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][ffb_heading-1_2 unique_id=”hvi30qi” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22repeated-lines%22%3A%7B%220-%7C-header%22%3A%7B%22header%22%3A%7B%22a-t%22%3A%7B%22typography%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2224px%22%7D%7D%2C%22text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22style%22%3A%22heading-v1-Section%22%7D%7D%2C%221-%7C-sub-title%22%3A%7B%22sub-title%22%3A%7B%22a-t%22%3A%7B%22typography%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2215px%22%7D%7D%2C%22text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22subtitle-color%22%3A%22%5B1%5D%22%7D%7D%2C%222-%7C-paragraph%22%3A%7B%22paragraph%22%3A%7B%22a-t%22%3A%7B%22typography%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2215px%22%7D%7D%2C%22text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22style%22%3A%22%22%7D%7D%2C%223-%7C-paragraph%22%3A%7B%22paragraph%22%3A%7B%22text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22style%22%3A%22%22%7D%7D%7D%2C%22text-alignment%22%3A%22text-left%22%2C%22text-alignment-sm%22%3A%22%22%2C%22text-alignment-md%22%3A%22%22%2C%22text-alignment-lg%22%3A%22%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%220-%7C-color%22%3A%7B%22color%22%3A%7B%22bg-color%22%3A%22%23ffffff%22%7D%7D%7D%7D%2C%22pd-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%2240%22%2C%22r%22%3A%2240%22%2C%22b%22%3A%2240%22%2C%22l%22%3A%2240%22%7D%2C%22mg-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%220%22%2C%22b%22%3A%2230%22%7D%2C%22mg-md%22%3A%7B%22t%22%3A%2250%22%2C%22r%22%3A%22-40%22%2C%22b%22%3A%2280%22%7D%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen repeated-lines 0-|-header header text”]Ludzie cię kochają, Sir[/ffb_param][ffb_param route=”o gen repeated-lines 1-|-sub-title sub-title text”]FLATlabs to agregator treści skupionych wokół gier i rozrywki. Wspieramy producentów gier, reklamujemy ich produkty oraz otaczamy opieką osoby tworzące treści związane z tymi produktami.[/ffb_param][ffb_param route=”o gen repeated-lines 2-|-paragraph paragraph text”]Zapewniamy opiekę nad rozpoczynającymi karierę youtuberami, streamerami oraz producentami i wydawcami w postaci mentoringu, dostarczania materiałów pomocniczych, tworzenia poradników i generalnej komunikacji wraz z pozyskiwaniem odbiorców.[/ffb_param][ffb_param route=”o gen repeated-lines 3-|-paragraph paragraph text”]Oferujemy także możliwość rozwoju poprzez udział w działalności FLATlabs, czy to jako tłumacz, czy moder, czy opiekun. Opieramy się na działalności wolontariatowej i współpracy między członkami Społeczności. FLATlabs zapewnia dostęp do narzędzi i materiałów wykorzystywanych w czynnej pracy, a także wystawia certyfikaty i opinie potrzebne w przyszłym samorozwoju.[/ffb_param][/ffb_heading-1_2][/ffb_column_1][/ffb_section_0]